preloader logo

AVÍS LEGAL

Aquesta pàgina web ofereix informació sobre l’espai i els serveis de l'empresa DBB Distribuidora de Begudes de Balears. L’accés a la web https://www.dbbalears.com l’atribueix la condició d’usuari i implica la seva acceptació plena i sense reserva, des de l’accés, d ela present nota legal. Per això, aconsellam que llegeixi aquest document, abans d’utilitzar les funcionalitats oferides per aquest lloc web, així com cada cop que accedeixi a ell, ja que ens reservam el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar part d’aquestes condicions.

L’accés a la pàgina web no suposa cap llaç comercial entre l’usuari i la web.

I. TITULAR DE LA WEB

A efectes del previst per l’Art. 10 de la Llei 34/ 2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es proporciona la següent informació sobre el titular d’aquesta Web:

– Titular de la Web: DISTRIBUIDORA DE BEGUDES DE BALEARS, S.L.
– Domicilio social: Carrer Gremi de Boters, 34 07009 (Palma), Espanya
– CIF: B16653289

A més del domicili social, es posa a disposició dels usuaris els següents canals per dirigir les seves peticions, qüestions o reclamacions:
– Formulari de contacte de la web.
– Tel. +34 971 020 015
– xim(a)dbbalears.comm (susbtituïr “a” per “@”)

II. POLITICA DE PRIVACITAT

A efectes del previst per l’Art. 5 de la Llei Orgànica Espanyola 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’informa que les dades personals que es recullin en aquesta Web seràn incorporats a fitxers responsabilitat de DBB | Distribuidora i seràn tractats per tramitar les seves sol·licituts, atendre les seves suggerències o queixes, així com per millorar la qualitat de la web i dels nostres serveis. De manera general, s’informa de que els camps dels formularis de la web assenyalats com a obligatoris, s’hauran d’emplenar necessariament per a la correcta tramitació de les seves sol·licituts. Els interessats podràn exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació de la seva informació personal, així com el d’oposició al seu tractament, mitjançant un escrit acomnpanyat d’una còpia del DNI o passaport i dirigit al nostre domicili o a info(a)dbbalears.com (sustituir “a” por “@”).

III.- COOKIES I DADES DE NAVEGACIÓ

Les cookies que utilitzam són anònimes i no ens permeten per sí mateiexes identificar a cap usuari concret. Utilitzam cookies de tipus tècnic necessàries per establir la connexió a la web i prestar els serveis sol·licitats per els nostres usuaris. Igualment utilitzam cookies i tractam dades generades per la navegació per realitzar estadístiques i analitzar l’activitat de la web amb la finalitat de milloras el seu contingut i ajustar-lo a les preferències dels nostres visitants. En cas d’utilitzar la nostra web sense desactivar les cookies al seu navegador, es manifesta el seu consentiment per a la instal·lació de les cookies. Pot trobar mes informació sobre les cookies que utilitzam, així com informació sobre la manera de desactivar-les a la nostra politica de cookies diponible al nostre web.

IV.- CONDICIONS D’ÚS

Els usuaris es comprometen a utilitzar aquesta web de forma lícita, d’acord amb el disposat a les presents condicions i de forma que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de DBB | Distribuidora o de tercers. es prohibeix expressament la utilització de les dades publicades a la web per la realització d’activitats ilícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic, o d’enviament massiu de correu no desitjat (spam).

Aquesta web es proporciona “tal i com està” i el seu ús es realitza baix el propi risc de Usuari, per això, ni DBB | Distribuidora, ni els seus administradors, treballadors, proveïdors o col·laboradors seràn responsables del mal, de qualsevol naturalesa, directes o no, que derivin de l’ús de la web, excloguent expresament DBB | Distribuidora, en tota mida prevista per la Llei, qualsevol tipus de garanties, ja siguin explícites o implícites. DBB | Distribuidora no garantitza la disponibilitat i accesibilitat de la web, encara que es farà el possible en aquest sentit. En algunes ocasions podràn sofrir-se algunes interrupcions per motius de manteniment. DBB | Distribuidora no es responsabilitza de possibles mals derivats d’interferències, interrupcions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes aliènes a la web; de retrassos o bloquejos durant l’ús del sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues en el centre processador de dades, de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altre sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produïr en el Software o Hardware dels usuaris. Tampoc garantitza l’ausència de virus, malwares, trojans o altres elements que puguin produïr alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat per els danys de qualsevol tipus causats a l’usuari per aquest motiu. De igual manera, DBB | Distribuidora no respondrà per el danys causata per terceres persones mitjançant intromisions il·legítimes fora del seu control. Tampoc respondrà dels danys y perjudicis causats per l’ús o mala utilització dels continguts de la web, ni per les conseqüències que poguesin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts proporcionats per tercers i que poguésin aparéixer en aquesta pàgina. DBB | Distribuidora no asumeix l’obligació ni responsabilitat en relació als serveis que no presti directament.

En cap cas DBB | Distribuidora assumirà cap responsabilitat per els continguts dels enllaços que pertanyin a un lloc aliè, ni garantitzarà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitut, amplitut, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o inforamció continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d’internet. Igualement la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

En cas de què un clàusula de les presents condicions d’ús fos declarada nula, només afectarà a la seva disposició o aquella part que així hagi estat declarada, substituint les condicions de tota la resta i tenguent-se tal disposició, o la part afectada, per no posada.

La’accés ala web i la seva utlització impliquen necessàriment que totes i cada una de les condicions presents siguin expresament acceptades per l’usuari.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D’AUTOR

Sense perjudici dels continguts sobre els cuals tercers obstentàsin drets intel·lectuals, les drets de propietat intel·lectual de la web, el nom del domini, el seu codi font i estructura de navegació i elements continguts ( a títol enunciatiu, imatges, so, audio, vieo, software, o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructra i disseny, etc) són titularitat de DBB | Distribuidora, a qui correpson l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma, i, en especial els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, conforme amb el previst per la vigent Llei de Propietat Intel·lectual. Queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, incluida la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’auesta pàgina web em qualsevol soport i per qualsevo mitjà tècnic, sense l’autorització de DBB | Distribuidora o , en cas de necessitar-ho, de tercers que obstentin els drets de la propietat intel·lectual o d’autor sobre els continguts afectats. No obstant, l’usuari de la web podrà visualitzar els elements d’aquesta web i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzermar-los en el seu disc dur o en qualsevol altre soport físic sempre i quan sigui, única i eclusivament, per a ús personal o privat. Aquelles entitats o persones que, prèvia autorització del titualar d’aquesta web, pretenguin establir un enllaç amb la web, hauràn de garantir que únicament permeten l’accés a aquesta pàgina o servei però que no realitza reproduccicons dels seus continguts i serveis.

VI. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

La present pàgina web es regirà per la Llei Espanyola d’exclusió de les seves regles de conflicte de llei. Sin perjudici dels drets reconeguts als consumidors en matèria de competència jurisdiccional per el Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la utilització de la web o dels serveis vinculats a la web es sometrà a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals atenent al domicili del titular d’aquesta web, renunciant expressament els usuaris al seu fur propi si en tinguessin.

Versió 1.0 – Febrer 2020

Aquest lloc utilitza cookies, al utilitzar aquest lloc, acceptau l'ús de cookies amb conformitat amb les nostres directrius. Per més informació legeixi la nostra Política de Privacitat. Acceptar